پن'دار

پن'دار هستم...

۳ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

راکتور. ، شهید احمد روشن ،احمدی نژاد ، پرتقال فروش!

به نام خداوند قوی تر از بمب اتم… 

۱ نظر

وطن فروشان را فراموش نمیکنیم...

سلام

از همین تیریبون به جهانیان اعلام میکنم که هنوز هم آن بیشماران حقیقی را فراموش نکرده و یاد و خاطره ی 9دی را همچنان گرامی میداریم

و همچنین احساس انزجار خود را از فتنه گران دیروز و آمریکا پرستان امروز به همان جهانیان اعلام میداریم 😉


#فراموش_نمیکنیم

تا خون در رگ ماست مرگ بر آمریکا 😐😉

آمریکا تو چه فکریه؟ ایران توافقات داره 😐😐

نون و پنیر و بامیه پوتین بزن تو زاویه 😊😊😉

نترسید نترسید ما همه با هم هستیم 😜😜😜

۳ نظر

خیانــت بـیــنـیســم!!!

دق نامه هایی از جنس خیانت یا خیانت بینیسم!۲ نظر