چند صباحی فعالیت خویش را در زندگی دوچندان کردم… 

لاکن چیزی یافت نشد! 


حال میروم پی کار قبلیم

پی کتاب هایم

پی نوشتن های گاه و بیگاهم… 

پِی ضَرَبَ ضَرَبا کردنم

پی "سیمای آرمانی طلبه" ـَم

و فعالیت را در این عرصه قدری کاهش میدهم… 


باشد که رستگار گَردیم… 


پ.ن: گشتم نبود نگرد نیست

پ.ن2 : زندگی کردن خوب عست لاکن زندمانی بد است

پ.ن3 :قایق مایق هم نداریم شنا بلدم :/  بگذارید سهراب راحت باشد در قایقش… 
راستی به قول دوستان سال نو مبارک :)

همین عیدشان چه بود؟ آهان نوروز مبارک… 

جشن ملی ما هم مبارک