پن'دار

پن'دار هستم...

۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

جرت و پرت!

نشسته ام به تماشای رفتنت...

برو دیگر...

تا به کارهایم برسم

مثلا انتظار بازگشتت!

۱ نظر

اندک اندک...

اندک اندک جمع مستان میرسد...


پ.ن: الهم عجل لولیک الفرج...

۱ نظر

عروسک ها دلشان را خوش نکنند! مقصد آمریکاست!

ما فردا می آییم...

نه برای زدن در دهان آن مردِ مو زردِ تازه از راه رسیده...

که اگر برای این بیاییم او به هدفش میرسد!

او که عروسکی بیش نیست!

ما می آییم...

و می آییم

و می ایستیم...

نه در مقابل عروسک ها...

می ایستیم

در مقابل شیطان...

در مقابل مصداقش...

آمریکا...

صهیونیسم!

و هرچه که مانعی باشد برای ما در رسیدن به آرمانمان...

از عمامه دارهایشان بگیر تا کرواتی هایشان...


پ.ن: بگذار که این جاده خطر داشته باشد...

۱ نظر
قطره!

قطره!

و قطره‌ای چکید...

             و اندکی نزدیکتر شدیم...

به زمین...

             به آسمان!

پ.ن: تغییرنامه ی عکس!

۱ نظر

ترامپ هراسی در مقابل آمریکا هراسی...

چرا انقدر ساده ایم؟


چند روز پیش ترامپ گفت هیچ ایرانی حق ورود به آمریکا را ندارد..

و امروز دادگاه آمریکایی گفت ایرانی ها وارد شوند...این یعنی چه؟

یعنی #آمریکا_بد_نیست

بلکه #ترامپ_بد_است...


یعنی:

مرگ بر ترامپ 

به جای

مرگ بر آمریکا...
همه ی این جنجال های اخیر هم کمک کننده ایشان بوده...

#بیدار_شویم


#مرگ_بر_آمریکا


۱ نظر

نور!

دنیا از زمانی که آفریده شد...

رمز آلود بود!

تاریک...

سرد...


ولی گرمایی باید!

نوری نیز!


وتنها کسانی پی به این ذموز بردند که نور داشتند!#العلم_نورٌ

۱ نظر
منِ‌او...

منِ‌او...

به تو میگویند که #من_او چیست؟

و تو چه میدانی که #من_او چیست؟


حکما دنیاییست فرا‌ی زندمانی من و تو...

که فاصله اش به قاعده ی #سر توست تا #قلب‌ات...

و این رازیست که من را او میکند...

و او را تو!


#یا_علی_مددی!

#یا_مهتاب؟ نه! #یا_خورشید‌!


پ.ن: این کتاب برای دارندگان #عقل_معاش توصیه نمیشود!

پ.ن: بگذر و بگو... نمیخواهد بگویی! بگذر فقط!#یالیلا

۲ نظر