پن'دار

پن'دار هستم...

۱۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

آنتن را تنظیم باید کرد... موج دنیوی ، موضوع اخروی!

خوب...

کم کم میرویم به سمت آن‌که آنتن را بچرخانیم سمت دنیا

البت دنیایی که در سوی آخرت است...

دنیایی که مقدمه ی تمدن نوین اسلامی است...


آخر باید بدانید!

مقدمه ی تمدن اسلامی ، دولت اسلامی است!

و این دولت را رئیسی مقتدر میتواند بسازد...

پس برویم روی موج انتخابات!؟

یاعلی!پ.ن: فکر میکنم در متن اشاره داشته ام به رئیس‌جمهور محبوبم!

پ.ن: لطفا توجه داشته باشید! دولت اسلامی میخواهیم... دولتی که در راستای امام زمان باشد نه هوای نفسانی ما!

۱ نظر

توالت و آمادگی برای ظهور!

چی؟

مگر توالت هم به ظهور ربط دارد؟!


معذرت میخواهم که با این لحن

اما باید گفت!


اگر در بین راه برای قضای‌حاجات به مفرقی رفتید...

اگر توالت کثیف بود و خارج نشدی...

بلکه ماندی و تمیزش کردی

آن موقع آماده ای برای ظهور!


باید از یک نقطه شروع کرد...

حتا اگر آن نقطه توالت باشد!

باشد!

۰ نظر

قوت قلب!

بسم النور

الو یک دو سه

امتحان میکنیم

سسسس ، ییییییییی ، ااااااااااااا


خوب درست کار میکنه!

خواستم فقط یه نکته رو عارض بشم

و اونم این که

هر کسی برای عملی نیاز به انگیزه دارد

حال این شخص اگر پن‌داری باشد و عملش هم پن‌داری!

یکی از انگیزه هایش میشود نظرات خواننده ها...


حال کمی دلمان را بگرمید ای رفیقان!

که دل گرمی میتواند مارا کمی قوت قلبی دهد!

البت دو قورت و نیم باقی میماند و این قوت ، نیم قورت را تامین میکند!

لاکن

کاچی بعض ز هیچی!

فلذا التماس دعا!پ.ن: بنویس باباجان من ، اون انگشتای بولوریت نمیشکنه :)

۲ نظر

آزادی... هدف یا وسیله


با شعار آزادی...
خواسته های‌ خود از ما را
اهداف خود خواسته ی ما قرار میدهند!


به عنوان مثال
آزادی زن را ، برده ی اجتماع شدن تعریف میکنند!
و مرد را... بنده ی پول شدن...

نامش را تهاجم فرهنگی گذاشتیم...
میگویند توهم توطئه!
و کم کم به سمتی میبرندمان که... استعمار فرا‌نو...


و دنیا شده بازیچه ی دستشان!
درحالی که باید بازیچه ی ما باشد!!
از جنس ”لهوٌ و لعبٌ“ ها...
۰ نظر

دنیا!

میخواهم دنیا را بگیرم!

جهان را تصاحب کنم...

و پس از آن!


از خودم بپرسم بعدش چه؟

۳ نظر

جنگ زیبا... جنگ زشت!

زمانی با رفقا بر سر موضوع جنگ صحبت میکردیم…

اینکه آیا جنگ همیشه بد است یا نه؟


آیا همیشه جنگ بد است؟

یا خون!

خون همیشه چندش است؟


نظر من این بود که خیر!

جنگ یک وسیله است

و یک وسیله به خودی خود خوب یا بد…

دارد؟ ندارد؟

۰ نظر

اعتکاف نامه

بسمه النور...


سه...

سه روز...

سه روز میهمانم...

خودش گفته گنهکاران بیایند...

لذا میرویم!


اگر بازگشتم که هیچ

وگرنه...

شما باز میگردید!


التماس دعا...واقعی!

یاعلی مددی...

یاهو!

۱ نظر