پن'دار

پن'دار هستم...

۶۶ مطلب با موضوع «انقلابی» ثبت شده است

پرباز...

پرباز...

آمادگی این نیست که

   هیچ در این دنیا نداشته باشید...

بل 

   هیچ در این دنیا نداشته باشدتان!


هرچه را که

    در کَفَش هستی...

    در کَفَت دارد...

و این تو را چسبیده میکند...پ.ن:

-به کجا چنین شتابان؟!

    گَوَن از نسیم پرسید...


+دل من گرفته زین جا...

     حوس سفر نداری؟!

         ز غبار این بیابان!؟

.

-همه آرزویم اما 

    چه کنم که بسته پایم...

        به کجا چنین شتابان؟!

+به هر آن کجا که باشد

                به جز این سرا سرایم...

شعر: شفیعی کدکنی

۱ نظر
فردا...

فردا...

این را میبینی؟!

.

فردا...

فردا ها...

چند سال دیگر... همین ۲۰ سال دیگر

ببین کجایی!

#برنامه‌ای داری؟!

یا..

.

.

#فردا ها می‌آیند و میروند...

اما تو آیا همانی؟!

که اگر همانی...

که اگر بمانی...

می‌گندی!

#حرکت اگر نکنی...

#راکد که بمانی

فرو میروی!

...

۱ نظر

عیدی که عید...

تبریک!
که ماهی را
حتی غذا خوردنت هم هدف داشت...
که خوابت هم هدف داشت...

که ماهی را برای هدفی عمل کردی...

همین را که طی کنی...
حتی خوابت هم عبادت میشود...
عبادتی که...
۰ نظر
القدس لنا

القدس لنا

می آییم

چنان که پارسال

چنان که سال های قبل...

که یادشان بیندازیم!

این تو دهنی که خواهید خورد را...

ما

و نه من

با مشت هایی گره کرده

نمادین در دهانشان میزنیم

که بعدا نگویند که نگفتید...


که تاریخ ببیند اتمام حجتمان را...


مرگ بر اسرائیل(بخوانید رژیم منحوس)

الله اکبر...

۰ نظر

بورژوازی!

حالم حال بورژوازیست!

گفته بودم قبلا لکن دوباره میگویم

حتی حال سه نقطه و ویرگول و الخ را ندارم

همین فاصله را زورکی میزنم 

حال بورژوازی داشتن این‌گونه‌ست که نه‌تنها نمیفهمندت

بلکه آرزو داری نفهمندت

نه اینکه به تنهایی خو کرده باشی

که گر فهمندت باید خو کنی

دردی که نه خودت داری

که دارایانت دارند

و ندارایانت از تو بدشان می‌آید

و نه از آنان که چسبیده اند به تو

تو بدی! انگار که چیزی جدایی


حالم حال بورژوازیست

حتی خودت هم نمیدانی که چت است

ولی چت هست

چیزی‌ت هستی


حالم حال بورژوازیست...پ.ن: ژورنالیستی

پ.ن: پوپولیستی

پ.ن: ماری‌که‌ماهی‌را‌از‌غرق‌شدن‌نجات‌دادطور!

۰ نظر

دولتی که ظهور...

‏‎#دولت_مهدوی دولتیست که

روح حاکم بر دولت ، دولت‌مردان را مهدوی کند

و دولت‌مردان ، روح اسلام را حاکم بر دولت و جامعه کنند...


باید ‎#تربیت کرد!

دولت مهدوی مقدمه ‎#تمدن_مهدوی ست...


‎#الهم_عجل_لولیک_الفرج

۰ نظر
شد نبود! بلکه شد!

شد نبود! بلکه شد!

دقت که میکنیم

فیلم های رده بزرگسال

فیلم هاییست در واقع

یا حتی در آینده

اما به شدت واقع بینانه...

فیلم هایی که هست ها را مینمایاند...

یا فوقش کمی قلقلکش میدهد

ولی برای تثبیتش میجنگد...


اما در رده نوجوان چیزی دیگر دیده میشود!

نور!

امید...

فیلم هایی آخر الزمانی

یعنی پایان دوره ای از زندگی اجتماعی بشر

یک نفر

و بعد... انفجار!

#تغییر...

فیلم هایی آرمانگرا...

واقع را زیر و آرمان را رو میکند...


حداقلش خودشان را تغییر میدهند...


هرچه بزرگسالش جهد بلیغ در ثبوت خود دارد

نوجوانش تغییر میکند...

از دست میدهد...

اما به هدف میرسد!


نوجوان نور میخواهد...

میجنگد

نه برای حال بودن آینده

بلکه برای آینده شدن حال!

#شدن...


بشویم!

یا علی مددی!

۰ نظر