پن'دار

پن'دار هستم...

...

مرگ...

چیست این راز بزرگ؟


پ.ن:  پیامی کاری داشتید در خدمتم...


۲ نظر

انت...ظار

منتظر بودم که کسی بپرسد که چرا چه نمینویسی

لکن نیست

پس حال که غرض نوشتن است

سرم را به همان سروش گاهم میگرمانم


گاه سری میزنم

یاحق

۰ نظر
پرباز...

پرباز...

آمادگی این نیست که

   هیچ در این دنیا نداشته باشید...

بل 

   هیچ در این دنیا نداشته باشدتان!


هرچه را که

    در کَفَش هستی...

    در کَفَت دارد...

و این تو را چسبیده میکند...پ.ن:

-به کجا چنین شتابان؟!

    گَوَن از نسیم پرسید...


+دل من گرفته زین جا...

     حوس سفر نداری؟!

         ز غبار این بیابان!؟

.

-همه آرزویم اما 

    چه کنم که بسته پایم...

        به کجا چنین شتابان؟!

+به هر آن کجا که باشد

                به جز این سرا سرایم...

شعر: شفیعی کدکنی

۱ نظر
سطحی نگری

سطحی نگری

‏زمانه جوری شده

که با ‎#سطحی_نگری

نگاه میکنیم به ‎#سطحی_نگری هامان 

و میگوییم که ‎#سطحی_نگری ها را

درصورتی که همین ‎#نگرش ما

هم ‎#سطحی_نگری است!


‎#سطحی_نگری

۰ نظر

بفرمایید داخل... کانال سروش

دلم خواست تا معرفی عام کنم کانال رو!

زیاد دور نیست... توی سروشه!

زیاد توش نیستن! هرکی بخواد هست...

و طبیعتا کم میخواند :)


دل‌تراویده ها نوشته میشه

بعضیاش عکسش میفته اینجا

خیلیاش هم نه!


الغرض اینکه بفرمایید

http://sapp.ir/pen_daar

۰ نظر
ایستاده مردمانی برای آرمان...

ایستاده مردمانی برای آرمان...

‏یمن میکشد!

آن جام بلایی را که به مقرب‌ترین میدهند...

و این سرنوشت ملتی‌ست که ایستاده است...

و همچنان می ایستد!

تا آن‌دم که ‎آرمان‌ش محقق شود...


ما سدِ راه آرمانشان نباشیم!

وقت تلف نکنیم

که تلف کردن وقت...

تلف شدن یک نفر را به دنبال دارد...


یمن...

۰ نظر