پن'دار

پن'دار هستم...

۸ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

سطحی نگری

سطحی نگری

‏زمانه جوری شده

که با ‎#سطحی_نگری

نگاه میکنیم به ‎#سطحی_نگری هامان 

و میگوییم که ‎#سطحی_نگری ها را

درصورتی که همین ‎#نگرش ما

هم ‎#سطحی_نگری است!


‎#سطحی_نگری

۰ نظر

بفرمایید داخل... کانال ایتا

دلم خواست تا معرفی عام کنم کانال رو!

زیاد دور نیست... توی ایتاعه!

زیاد توش نیستن! هرکی بخواد هست...

و طبیعتا کم میخواند :)


دل‌تراویده ها نوشته میشه

بعضیاش عکسش میفته اینجا

خیلیاش هم نه!


الغرض اینکه بفرمایید

http://eitaa.com/pen_daar

۰ نظر
ایستاده مردمانی برای آرمان...

ایستاده مردمانی برای آرمان...

‏یمن میکشد!

آن جام بلایی را که به مقرب‌ترین میدهند...

و این سرنوشت ملتی‌ست که ایستاده است...

و همچنان می ایستد!

تا آن‌دم که ‎آرمان‌ش محقق شود...


ما سدِ راه آرمانشان نباشیم!

وقت تلف نکنیم

که تلف کردن وقت...

تلف شدن یک نفر را به دنبال دارد...


یمن...

۰ نظر
فردا...

فردا...

این را میبینی؟!

.

فردا...

فردا ها...

چند سال دیگر... همین ۲۰ سال دیگر

ببین کجایی!

#برنامه‌ای داری؟!

یا..

.

.

#فردا ها می‌آیند و میروند...

اما تو آیا همانی؟!

که اگر همانی...

که اگر بمانی...

می‌گندی!

#حرکت اگر نکنی...

#راکد که بمانی

فرو میروی!

...

۱ نظر

عیدی که عید...

تبریک!
که ماهی را
حتی غذا خوردنت هم هدف داشت...
که خوابت هم هدف داشت...

که ماهی را برای هدفی عمل کردی...

همین را که طی کنی...
حتی خوابت هم عبادت میشود...
عبادتی که...
۰ نظر
القدس لنا

القدس لنا

می آییم

چنان که پارسال

چنان که سال های قبل...

که یادشان بیندازیم!

این تو دهنی که خواهید خورد را...

ما

و نه من

با مشت هایی گره کرده

نمادین در دهانشان میزنیم

که بعدا نگویند که نگفتید...


که تاریخ ببیند اتمام حجتمان را...


مرگ بر اسرائیل(بخوانید رژیم منحوس)

الله اکبر...

۰ نظر

بورژوازی!

حالم حال بورژوازیست!

گفته بودم قبلا لکن دوباره میگویم

حتی حال سه نقطه و ویرگول و الخ را ندارم

همین فاصله را زورکی میزنم 

حال بورژوازی داشتن این‌گونه‌ست که نه‌تنها نمیفهمندت

بلکه آرزو داری نفهمندت

نه اینکه به تنهایی خو کرده باشی

که گر فهمندت باید خو کنی

دردی که نه خودت داری

که دارایانت دارند

و ندارایانت از تو بدشان می‌آید

و نه از آنان که چسبیده اند به تو

تو بدی! انگار که چیزی جدایی


حالم حال بورژوازیست

حتی خودت هم نمیدانی که چت است

ولی چت هست

چیزی‌ت هستی


حالم حال بورژوازیست...پ.ن: ژورنالیستی

پ.ن: پوپولیستی

پ.ن: ماری‌که‌ماهی‌را‌از‌غرق‌شدن‌نجات‌دادطور!

۰ نظر