هیچم نمی‌آید که بیاید اینجا...

خالی...

پوچ...

پوففففففففف...