به شخصه برای اونی که اومده و از صمیم قلب و از روی اعتقاد برای #روحانی تبلیغ میکنه

بیشتر ارزش قائلم تا برای اونی که به رئیسی رای میده ولی توی خونه دراز کشیده!!
چرا؟

چون اون بنده خدا داره کار میکنه

تلاش میکنه برای بهبود اوضاع (به نظر خودش)

و اینه که ارزش داره!


کل‌کل میکنیم با هم

بحث و مناظره میکنیم

ولی با هم رفیقیم!

ملت ما متحد اند!

و اختلاف نظر لازمه ی پیشرفته!

لازمه ی زندگیست

لازمه ی بقاست!