بسم الله النور...


چند روزی است که در حال گفتگوی چهره به چهره هستیم...

خدا را شکر... اوضاع خوب است!

جبهه ی حق...

ان شاء الله برنده است...منتها مهم برد ما نیست!

بلکه تلاش متخلقانه بسیار مهم تر است


نباید در خانه نشست...

باید تلاش کرد!

درست فهمیدیم...

تلاش ، جبهه ی حق است!

تلاش متخلقانه!

متخلق به اخلاق اسلامی باشیم!


یاعلی...