آری بگذریم!


آخر میخواستم ازتان مطالبه ی نظر و الخ کنم...

لاکن با خود گفتم اگر بخواهند میگذارند...

بعد جواب دادم شاید اهمیتش را نمیدانند!

بعد دوباره گفتم مگر اهمیتی باید داشته باشد؟

جواب دادم فعلا که دارد...

و بعد...

تأسف خوردم به حال خراب خودم!

و موضوع را تغییر دادم!...


دعایم کنید!

با غروری ظاهری و عجزی باطنی میگویم!

دعایم کنید!


بیایید اصلا دور هم

من را دعا کنیم :)یاعلی...پ.ن: عکس را میبینید؟

        بچه گربه هایم هستند!

        البته "یم" اش من‌در‌آوری است!

         بچه گربه ها هستند!

            شیرین و دوست داشتنی!


پ.ن۲: نگه‌داری از گربه سفارش شده اما موی آن بر بدن ، مبطل نماز است!

           با علم به احکام با حیوانات دوستیم :)
دیدید چه خوب موضوع را عوض میکند من؟