ظهور با دعا رخ نمیدهد!


هر زمان توانستیم به جای منفعت شخصی

منفعت عموم را ، پیگیر باشیم...


آن زمان اتفاقی می‌افتد...

الهم عجل لولیک...؟
پ.ن: دعا هم مفید است... اما جای عمل را نگیرد!