خوب است چند جمله در آستین داشته باشی

تا در محاوره با اشخاص

سرشان را گرم کنی به همان کلمات

تا نتوانند بیش از حد‌شان جلو بیاییند…

آخر میدانی؟

لایه هایی مال خود آدم است

کسی حق ندارد داخل شود..

مثل همین نوشته ها…

که تو حق نداری آنها را بخوانی

و قاعدتا من نمی نویسمشان!

و تو نمی خوانی!

همینگونه درونم…


از بچگی دوست داشتم با کلمات بازی کنم

مثلا همین تنهایی

مگر وقتی شخصی "تن"ها باشد

میتواند تنها بماند؟

نمیدانم

شاید توانست…

یا کلمات دیگری قبیل باز و الخ…


میدانی؟

تنها بودن خوب است

تنها شدن سخت است

تن بودن هم..

تنهایی بهتر از تنهاییست!


پ.ن: دنبال چیزی نباش :) پیدا نمیکنی (؛


چه میگویم؟

یاعلی!