به مناسبت فاجعه ی اسفناک منی… 

مرگ بر آل سعودبسم رب الکعبه

هی تو !

آری تو

تویی که لایق سلام کردن هم نیستی

تویی که از هر انگشتت خون می چکد

خون کودکان یمنی ، خون حجاج و میهمانان خدا ، خون کودکان غزه و …

تویی که یک دستت در دست رژیم غاصب قدس است و دست دیگرت در دست آمریکای کثیف

آنقدر کثیفی که حتی لایق لعن هم نیستی

باید گوشه ای انداختت تا بمیری

رژیم یهودی آل سقوط… 

تویی که تن لَشِ خود را در مقدس ترین خاک جهان جادادی دادی

در جایی که هنوز ندای لبیک ابراهیم خلیل و گریه ی اسماعیل می آید

در سرزمین وحی


بترس از ما که اگر سربند مادرمان را ببندیم

و اماممان اشاره کند

نماز ظهر را در بقیع به امامت امام سید علی(مد ظله العالی) می خوانیم

برای تو همین بس که ما از نسل کیانیم

ما ایرانی هستیم

ایرانی وقتی شیعه باشد

وقتی بخواهد

کسی جلودارش نیست

چه سربازان تا دندان مسلح اربابت

چه تویی که از فرط چاقی به زور جلویت را می بینی

همین تو را بس که به ما می گویند شیعه ی مرتضی علی(علیه السلام) 

و به تو می گویند وهابی 

من و برادران سنی ام

با هم و دست در دست هم

نسل توی وهابی مفت خور و کاسه لیس انگلیس و آمریکا را

از روی زمین خدا "محو" می کنیم

پس بدان اگر تا الان هیچ نگفته ایم

فقط به خاطر این بوده که اماممان اشاره نکرده

ان شالله به زودی رمی جمرات را با امام زمانمان انجام می دهیم

و تو و امثال تو را از تاریخ محو می کنیم


 پس از ما بترس

از این ترس بمیر… 


ای خیبریون حواستان هست شکست

محکم درتان ، خیبرتان ، با یک دست

گر کسر زمانی بهراسد یمنم

بر خاک سیاه گور خواهید نشست


والسلام علیکم

محمد حامد صادق زاده

1394/07/03