آتش را #نشاندند

و خود #پریدند!


آتش‌نشینان!

تولدتان مبارک...


پ.ن: ققنوس ها در آتش نمیمیرند!

         در آتش بزرگ میشوند!