بعد از (الکی مثلا) کلی دعا و مناجات

ذکری که گرفتم این شد:


الهم تاب تاب عباسی...
شاید بعد ها نوشتم که چگونه این ذکر موثر استخراج شد...