با عرض تبریک عید مبعث...

باید دوتا از صفات ذاتی فتنه را متذکر شوم...

فلذا گوش فرا دهید!


#فتنه میتواند #قبل از انتخابات باشد

#فتنه میتواند در #امت حزب اللهی بیفتد!
-------------------------------------------------

مراقب باشیم!

شورای نگهبان ۶ نفر منتخب #رهبری دارد و ۶ نفر با واسطه منتخب #ملت...

پس هم مشروعیت دارد هم مقبولیت!


هر کس شورای نگه بان را تضعیف کند ، قانون را تضعیف کرده

و غلط میکند که قانون را تضعیف کند!التماس دعا!

یاعلی...پ.ن: صریح میگویم... صراحتا میکوبم!