بالاخره

پس از چندی…

دیدمش!

امشب وقت گیر آوردم

و با خیال راهت نظارگرِ غوغایش بودم!


اغراق نمیکنم…

بیان اندیشه میکرد

اما از راه تذکر تاریخی…

زمان ها را به هم میچسباند

و عملکرد را استخراج میکرد


واقع بینانه ، آرمان ها را اثبات می نمود…


ساز و کارش بیشتر سلبی بود تا ایجابی…

اما برخی اوقات سلب باعث ایجاب میشود…

وقتی مانعة الجمع و الخلو…

بیخیال!


تفکری که انقلابی نباشد ، حتما غیر انقلابیست!

در عرف ما طلبه ها میگویند متواطی…
مثال جالبی میزد…

میگفت

بهتر شدن دنیا برای آن ‌دسته از مردمی که در پی آنند

در راه ما هست

اما هدف ما نیست!

مثل آنکه از اصفهان به قصد زیارت مشهد میرود…

و به هر حال از نیشابور میگذرد!
آمدیم که به هر قیمتی زندگی نکنیم!

زانو نزنیم!

زالو نشویم!

هالو هم…انقلاب ما ، انقلاب آرمان هاست…

آمدیم که بسازیم…

شخص نداریم…

شخصیت داریم!

میتوان ساخت…

میتوانیم!

ترس سبب عدم تغییر است…

و ما از احدالناسی نمیترسیم!یا حق!

یاعلی!
پ.ن: مستند فروسنده را میگویم

         می ارزد... ببینید!